SK Staden dankt alvast alle sponsors voor hun steun!

Interesse om onze club financieel te steunen?

Neem dan contact op met voorzitter Brecht Seys ( 0486/247119) of bestuurslid Kurt Heveraedt ( 0495/464081) of via mail skstaden@gmail.com.

Deze pagina is nog onder conctructie!