Wat te doen bij ongeval?

ongevallenaangifte.pdf

hoe een ongeval aangeven.pdf

terugbetaling mutualiteit

Er kan een deel van het lidgeld terugbetaald worden via uw mutualiteit.

U dient het formulier van het ziekenfonds waarbij u aangesloten bent in te vullen en te bezorgen aan onze secretaris Jean Pierre Deraeve. Jean Pierre zal het document vervolledigen en terugbezorgen. De speler kan dan het ingevulde document afgeven aan zijn ziekenfonds.

Bond Moyson.pdf

OZ.pdf

Liberale mutualiteit.pdf

aanvraagformulier cm.pdf

AED

reanimeren met AED.docx