Visie & missie

SK Staden met stamnummer 4396, aangesloten bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond, is een voetbalclub

 • met een fanion:
  • die tweede provinciale nastreeft
  • bestaande uit een drukkingploeg en een recreatieve ploeg, de spelers van de recreatieve ploeg hebben geen hogere ambitie meer
  • die de bekroning – het verlengstuk – wil zijn van de jeugdopleiding
 • met damesploegen
  • die een zo hoog mogelijke plaats in de nationale reeksen nastreven
  • waarbij de dames-jeugd voetbaleducatief worden opgeleid
  • waarbij het provinciale damesteam de drukkingploeg is naar het team in de nationale afdeling
 • met een jeugdopleiding
  • als springplank naar de eerste ploeg
  • die onderverdeeld is in een onderbouw en een bovenbouw
  • bestaande uit selectieteams (bijzondere) en recreatief-educatieve (gewestelijke) ploegen

We hebben bijzondere aandacht:

 • om elke jeugdspeler (meisje of jongen) zo goed mogelijk op te leiden, met het oog op een toekomst binnen het eerste elftal van de club. We willen deze doelstelling nastreven door een helder en concreet beleid, nl.:
  • een constante bezetting nastreven in de trainersgroep
  • onze trainers stimuleren om zich permanent extern en intern te laten bijscholen
  • een uniforme manier van werken doorheen de opleiding
  • inhoudelijk een sterke, complete opleiding aanbieden, aangepast aan de leeftijd waarbij beleving en ontwikkelingsmogelijkheden centraal staan
   • onderbouw: FUN
   • bovenbouw: EDUCATION
  • voortdurende evaluatie en eventuele aanpassing tot het optimaliseren van de opleiding
  • voortdurende evaluatie en eventuele aanpassing van de clubwerking, zowel individueel als in teamverband
  • de nodige aandacht voor de opvoeding van de jeugdspelers waarbij we een harmonieus evenwicht tussen school en sport bewaken
 • voor de doorstroming naar het eerste elftal door:
  • organisatie van selectieteams die competitief ingesteld zijn (bovenbouw)
  • opvolging van de spelers die andere clubs opzoeken
 • voor de clubliefde en –binding door:
  • echte clubspelers te creëren d.m.v. het opkrikken van het niveau en de nodige aandacht voor de familiale sfeer
  • de betrokkenheid in de club te stimuleren (scheidsrechters – trainers – vrijwilligers – peter-/meterschap)
 • voor FAIR-PLAY door het eisen van respect voor:
  • de tegenstander
  • de scheidsrechters
  • de ploegmakkers
  • de clubleden (bestuur – trainers – afgevaardigden – vrijwilligers – …)
  • de supporters
  • het materiaal
  • het milieu (afvalbeheersing)
 • voor discipline door:
  • de nodige afspraken op trainingen en wedstrijden (materiaal, stiptheid,…) te maken
  • de verantwoordelijkheidzin aan te scherpen
  • het eisen van 100 % inzet door alle jeugdspelers, zowel op training als voor een wedstrijd
 • voor open communicatie en eventuele verantwoording tegenover ouders door:
  • een contactpunt te organiseren (trainer – TVJO – bestuur) dat openstaat voor opmerkingen
  • een doeltreffende informatiestroom te verzekeren door het contactpunt
 • voor externe relaties – uitstraling door:
  • goeie contacten met het gemeentebestuur – sportdienst – scholen
  • goeie relaties met andere clubs (samenwerkingsovereenkomsten – deelname aan tornooien – …)
  • perfecte opvolging van de sponsors
  • samenwerking met de medegebruikers van het sportpark (atletiek – boogschutters – hondenclub – liefhebbersploegen – vissers – zomerklassen – …)
 • voor een budget in evenwicht door:
  • gezonde uitgaven
  • het organiseren van evenementen die inkomsten verzekeren
  • openheid en verantwoordelijkheid per geleding (eerste ploeg – dames – jeugd)
 • voor gemotiveerde vrijwilligers door:
  • de attractiviteit van de club hoog te houden
  • het aanbieden van perfect materiaal
  • de trainingsaccommodatie te optimaliseren
  • correcte afspraken te maken
  • bijstand te leveren bij geschillen (onderlinge steun)
  • het uiten van waardering

opleidingsvisie

 • SK Staden wil zijn jeugdspelers opleiden tot voetballers voor het eigen eerste elftal volgens de voetbalvisie van de KBVB.
  SK Staden wil een optimale begeleiding aanbieden waarin doorstroming centraal staat en waarbij bijzondere aandacht wordt besteed aan de totale opvoeding van de jeugdspeler en clubplezier.
  Belangrijke items in dat concept zijn:
  • PEDAGOGISCHE PRINCIPES
  • FAIRPLAY
  • AFSPRAKEN EN LEEFREGELS (zie huishoudelijk reglement)
  • FUN (plezier/recreatief gericht) en FORMATION (vorming/prestatie gericht) waarbij spelen het middel is tot vorming, met volgende drie pijlers:
   • Zonevoetbal als opleidingsfilosofie
   • Wedstrijdvormen als opleidingsmiddel
   • Het kind / de speler staat centraal
  • MEER VOETBAL (veel wedstrijden tijdens de training)
  • MEER SPELEN (trainers zijn er voor het kind en niet omgekeerd )MEER SPEELMINUTEN : iedere speler speelt minimum één helft !
  • MEER SPELINZICHT (zonevoetbal en zijn principes)
  • GERICHTE OPBOUW VAN ACHTERUIT (totale ontwikkeling van de vaardigheden van spelers en keeper)
 • Er wordt een onderscheid gemaakt in leeftijdscategorieën met een:
  • Onderbouw bestaande uit:
   • Pluimpjes
   • Duivels
   • Preminiemen
   • Bijzondere aandacht voor meisjes
  • Bovenbouw bestaande uit:
   • Miniemen: gewestelijke en provinciale jeugd
   • Kadetten : provinciale jeugd
   • Scholieren: provinciale jeugd
   • Juniores: bijzondere jeugd
  • Dames bestaande uit:
   • Dames-provinciaal: 1° en 2° provinciaal
   • Dames-nationaal
 • We stimuleren de spelers om door te schuiven.
  • Talentvolle spelers kunnen een categorie hoger spelen, om hun voetbaltalenten optimaal te ontwikkelen
  • Spelers kunnen worden doorgeschoven na onderling overleg met trainers, speler en ouders
  • Er wordt rekening gehouden met het feit dat een oudere/jongere broer bij een bepaalde categorie speelt
  • Er wordt rekening gehouden met de mentale weerbaarheid van desbetreffende speler, hij verlaat tenslotte zijn vertrouwde omgeving getrokken