Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement SPELERS & OUDERS

JEUGDVOETBAL is een leer en groeiproces naar individueel beter worden, ieder in zijn tempo en met zijn mogelijkheden. Hierbij staat de ontwikkeling van de speler steeds voorop en wordt het wedstrijdresultaat ondergeschikt. Een winnaarsmentaliteit is wel een must.

SK Staden wenst dat elk lid zich houdt aan de regels die de KBVB heeft vastgelegd en die te vinden zijn op www.footbel.com. Daarenboven vragen wij, SK Staden, aan elke speler het “fair play charter” te respecteren, met name de 8 principes van respect:

 1. Respect voor de spelregels
 2. Respect voor de scheidsrechters en de officials
 3. Respect voor je eigen club
 4. Respect voor de tegenstrever
 5. Respect voor je medemaats
 6. Respect voor alle collega voetballers
 7. Respect voor de supporters van andere ploegen
 8. Respect voor jezelf.Ieder lid dient kennis te nemen van dit huishoudelijk reglement, opgesteld en goedgekeurd door het jeugdbestuur van de clubLidgeld
  Zorg dat je lidgeld op tijd betaald wordt voor aanvang van de competitie. Niet-betaling = niet spelen. Bepaalde ziekenfondsen betalen een gedeelte van het lidgeld terug. De secretaris van de club levert deze formulieren af. Vraag inlichtingen bij je ziekenfonds.Gedrag spelers
  Wees altijd en overal beleefd want je vertegenwoordigt onze club. Geef dan ook bij het binnenkomen en het naar huis gaan de trainers, afgevaardigden, medespelers en aanwezige gekende personen een hand.Ook de scheidsrechter dient met respect benaderd te worden. Geef ook hem een hand voor en na de wedstrijd.Respecteer de beslissingen van het bestuur, je trainer of afgevaardigde. Ben je het met een bepaalde beslissing niet eens, geef dit dan aan bij de betreffende persoon. Vind je geen gehoor spreek dan de jeugdcoördinator aan.Gele en rode kaarten wegens verbaal geweld worden door de club bestraft. De trainer bepaalt in overleg met het jeugdbestuur de straf verbonden aan het verbaal geweld.Ieder lid van de club staat garant voor de goede naam van SK Staden, elke vorm van publiekgeuite negatieve kritiek die de club schaadt, wordt streng bestraft. Deze sanctie wordt bepaald door de TVJO / JC en het jeugdbestuur.

Storend gedrag of pesterijen worden streng aangepakt. Hierbij heeft de trainer in samenspraak met het jeugdbestuur, de TVJO / JC de mogelijkheid om een sanctie uit te spreken

Tot aan de U21 mag er niet gerookt worden op het domein van SK Staden. Het roken in wedstrijduitrusting is voor iedereen verboden. Drugs gebruiken of dealen staat gelijk met de onmiddellijke verwijdering uit de club

Afspraken ouders

Afspraken spelers

Kom gemaakte afspraken na. Als dit niet kan, verwittig tijdig je trainer of afgevaardigde.

Vergeet bij een wedstrijd je identiteitskaart niet. Je kan immers niet opgesteld worden zonder identiteitskaart, anders volgt er een forfait nederlaag en een boete.

Wees steeds tijdig aanwezig.

Training

 • de spelers zijn maximum een half uur voor de aanvang van de training aanwezig
 • iedereen is op tijd voor de trainingssessie, 5 minuten voor tijd zit iedereen klaar in uitrusting, enkel uitzondering bij verwittigen

Wedstrijden:
Thuiswedstrijden:

 • De spelers van U7 tot en met U11 zijn minimum 45 minuten voor aanvang in de kleedkamer aanwezig in uitgaanskledij
 • Vanaf U13 zijn de spelers minimum 60 minuten voor aanvang in de kleedkamer aanwezig in uitgaanskledijUitwedstrijden:
 • De spelers van U7 tot en met U9 verzamelen in uitgaanskledij op het afgesproken tijdstip aan de sporthal
 • De spelers vanaf U10 verzamelen in uitgaanskledij op het afgesproken tijdstip aan het lokaal. De fietsen worden achter de kerk is de fietsstalling geplaatst

Bij koud en regenachtig weer zijn training en regenjas aangewezen, dit op aangeven van de verantwoordelijke trainers.

Douchen na de training / wedstrijd is verplicht. Om hygiënische redenen en om het uitglijden in de doucheruimte te vermijden zijn badslippers verplicht!

De laatste speler die de kleedkamer verlaat na een training, moet de kleedkamer uittrekken en alle achtergebleven vuilnis in de vuilnisemmer deponeren. De vuilnisemmer moet ook leeggemaakt worden. Voor de wedstrijden is er een beurtrol.

Voetbalschoenen worden niet onder de douche gereinigd.

Ballen dienen om buiten te voetballen! Binnen blijven ze stil…

Breng geen kostbare voorwerpen mee en laat ze zeker niet onbewaakt achter. Geef ze desnoods af aan trainer / afgevaardigde of aan een medewerker in de kantine.

Laat de club niet in de kou staan als om jouw medewerking wordt gevraagd bij bepaalde evenementen die de club naar jaarlijkse traditie organiseert.

Studies zijn en blijven belangrijker dan voetballen.

Materiaal

Draag zorg voor je voetbalschoenen en poets ze na elke training/wedstrijd.

Indien minderjarige leden effectieve materiële schade toebrengen aan eigendommen van de club, tegenstrever of aan de stedelijke sportinfrastructuur zullen de ouders en/of voogd burgerlijk aansprakelijk gesteld worden.

Respect voor het materiaal en de accommodatie, vuilnis in de voorziene vuilnisbakken en niet op de grond of op de terreinen.

Een voetballer heeft ook respect voor zijn eigen (meestal dure!) materiaal

Wat bij kwetsuur door ongeval?

De “aangifte van ongeval” dient behoorlijk en volledig ingevuld te worden, met inbegrip van de volgende informatie:

 • Kleefbriefje van het ziekenfonds;
 • Beroep: student, arbeider, bediende (jeugd = student);
 • Naam en adres van de werkgever;
 • Datum en uur van het ongeval;
 • Ongeval tijdens een officiële of vriendschappelijke wedstrijd of tijdens een training;
 • De omstandigheden van het ongeval

Belangrijk: het formulier moet binnen de 10 dagen na het ongeval aan de secretaris overhandigd worden.

Ouders

De ouders van elke SKS-speler worden met aandrang gevraagd om op een positieve manier hun kind aan te moedigen en de goede naam van SK Staden in ere te houden, herhaaldelijke kritiek op scheidsrechters, trainers, medespelers, medewerkers zal niet worden getolereerd. Sancties zijn hierbij mogelijk

Ouders ondertekenen een ethische code opgemaakt door SK Staden

Indien er sportieve vragen zijn wordt dit eerst met de trainer besproken, pas daarna wordt er een onderhoud aangevraagd met de JC en/of TVJO

Ouders zijn geen trainers, alleen de trainer kan sportieve richtlijnen geven

Indien ouders geen gevolg geven aan bovenstaande punten en daarmee de werking verstoren en/of de optimale begeleiding van hun zoon/dochter verstoren, dan kan het jeugdbestuur sancties treffen.

Met uitzondering voor leveranciers en medewerkers van de jeugdopleiding is het jeugdcomplex strikt autovrij

Kennisname

Voor akkoord Naam:
Datum: Handtekening